Τελική Βαθμολογία πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2015-2016

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Βαθμολογία Α & B Κατηγορια 2015_2016 12&14