Π.Ο.Ε / Υ.ΕΘ.Α.


Εκπρόσωπος ομάδας: Σιδέρης Βασίλης (6972-286494)

Η σύνθεση της Π.Ο.Ε / Υ.ΕΘ.Α. για τη σεζόν 2018-2019