Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.


Εκπρόσωπος ομάδας: Αναστάσης Φώτης (6909-158639)

Η σύνθεση της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. για τη σεζόν 2018-2019