Ο.Α.Ε.Δ.


Εκπρόσωποι ομάδας: Δορβίδης Γεώργιος (6974-002005)

                                         Γκλαβάς Γεώργιος (6974-661483)

Η σύνθεση του Ο.Α.Ε.Δ. για τη σεζόν 2018-2019