Θέμα: Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Ο.Ε. του Αθλητικού Τομέα Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σήμερα Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00 συνεδρίασε στα γραφεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Φιλελλήνων και Ψύλλα 2), η εφορευτική επιτροπή που θα διενεργήσει τις εκλογές του Αθλητικού Τομέα στις 6.6.2016  η  οποία αποτελείται από τους :
1.   Δοβρίδη Γεώργιο        Πρόεδρο     Ο.Α.Ε.Δ.

2.   Φρουζάκη Γεώργιο     Μέλος         ΥΠ. Γεωργίας

3.   Γκίκα  Αναστάσιο       Μέλος         Εφοριακοί

Για να εξετάσει τις αιτήσεις των υποψηφιοτήτων για ανάδειξη νέας Οργανωτικής  Επιτροπής του Αθλητικού Τομέα.

Αφού εξέτασε τις υποβληθείσες αιτήσεις ανακηρύσσει το παρακάτω ενιαίο ψηφοδέλτιο με την εξής σύνθεση:

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ Ο.Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

1.          Αγιανίδης  Θέμης

2.          Γκλάβας Γεώργιος

3.          Ζερίνος Δημήτριος

4.          Κοντούδης Κυριάκος

5.          Λύκος Ιωάννης

6.          Μίχας Δημήτριος

7.          Μωυσίδης Σταύρος

8.          Σιδέρης Βασίλειος

Οι εκλογές  θα γίνουν τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016 από τις 16:00 έως τις 18:00 στα γραφεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Φιλελλήνων και Ψύλλα 2.

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των (25) ομάδων που συμμετείχαν στο Πρωτάθλημα Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2015-2016

Στο ψηφοδέλτιο μπορούμε να επιλέξουμε μέχρι (6)  σταυρούς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
              Δοβρίδης Γεώργιος                            Φρουζάκης Γεώργιος  

                                                                             Γκίκας Αναστάσιος

Πρωτόκολο Εφορευτικής Επιτροπής Αθλητικού Τομέα