ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΛΟΓΩΝ

Η εφορευτική επιτροπή που εξελέγη σήμερα 24 Μαΐου 2016, συγκροτήθηκε σε σώμα και αποτελείται από τους :

1.   Δοβρίδη Γεώργιο,        Πρόεδρος       Ο.Α.Ε.Δ.

2.   Φρουζάκη  Γεώργιο,        Μέλος  ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

3.   Γκίκα Αναστάσιο,   Μέλος  ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ που θα γίνουν την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016, από ώρα 16:00 έως 18:00 στα γραφεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Φιλελλήνων και Ψύλλα 2), για την εκλογή νέας Οργανωτικής Επιτροπής του Αθλητικού Τομέα και του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Οι καταθέσεις των υποψηφιοτήτων θα γίνονται δεκτές στα γραφεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Φιλελλήνων και Ψύλλα 2) από σήμερα, Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 έως και την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 και ώρα 15:00, οπότε λήγει και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

                                                                                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

Δοβρίδης Γεώργιος                               Φρουζάκης Γεώργιος
                                                                Γκίκας Αναστάσιος
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 6.6.2016