Θέμα: Ανάδειξη νέας Οργανωτικής Επιτροπής του Αθλητικού Τομέα Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σήμερα 6.6.2016 ημέρα Δευτέρα  μετά την λήξη της εκλογικής διαδικασίας και ώρα 19:00  στα γραφεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων, συνεδρίασε η εφορευτική επιτροπή που  διενήργησε τις εκλογές του Αθλητικού Τομέα Α.Δ.Ε.Δ.Υ. η  οποία αποτελείται από τους :
1.   Δοβρίδη Γεώργιο        Πρόεδρο     Ο.Α.Ε.Δ.

2.   Φρουζάκη Γεώργιο    Μέλος         Υπουργείο Γεωργίας

3.   Γκίκα  Αναστάσιο      Μέλος         Εφοριακοί

Αφού καταμέτρησε τους φακέλους οι οποίοι συμφωνούν με τον αριθμό των ψηφισάντων τους οποίους ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής υπέγραψε και αφού προέβη στην καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης, ανακοινώνει τα εξής αποτελέσματα :

Εγγεγραμμένοι: 25

Ψηφίσαντες: 21

Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 21

Λευκά Ψηφοδέλτια: 0

Άκυρα Ψηφοδέλτια: 0

Με βάση τους σταυρούς καταμέτρησης, η σειρά των εκλεγέντων και των αναπληρωματικών όπως και οι ψήφοι που έλαβε ο κάθε υποψήφιος έχει ως εξής:

Εκλεγέντες:                                      ΨΗΦΟΙ

1.   Μίχας Δημήτριος                      19

2.  Κοντούδης Κυριάκος                13    Κατόπιν κληρώσεως

3.  Μωυσίδης Στάυρος                   13    Κατόπιν κληρώσεως

4.  Ζερίνος Δημήτριος                    12

5.  Σιδέρης Βασίλειος                     11   Κατόπιν κληρώσεως

6.  Γλάβας Γεώργιος                       11  Κατόπιν κληρώσεως

Αναπληρωματικοί:

7. Λύκος Ιωάννης                          11   Κατόπιν κληρώσεως

8  Αγιανίδης  Θέμης                       6

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

Δοβρίδης Γεώργιος                  Φρουζάκης Γεώργιος                                            

                                                         Γκίκας Αναστάσιος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο.Ε