ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την έκδοση νέων δελτίων συναδέλφων εργαζομένων οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Α,Δ,Ε,Δ,Υ, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά .

1.       Πρωτότυπη και καθαρή Φωτοτυπία της ταυτότητας του εργαζόμενου αθλητή . Φωτοτυπία από fax δεν θα γίνεται δεκτή.

2.       Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

3.       Βεβαίωση υπηρεσιακής ιδιότητας από την Δ/νση Διοικητικού – Προσωπικού υπογεγραμμένη από την υπηρεσία του.

4.       Πρόσφατο εκκαθαριστικό μηνιαίων αποδοχών.

 

Επίσης η κάθε ομοσπονδία (ομάδα) πρέπει να καταθέσει στον Αθλητικό Τομέα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συμπληρωμένες τις παρακάτω καταστάσεις που διανέμει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

1.       Συνοπτική κατάσταση όλων των Αθλητών που συμμετέχουν στην ομάδα της υπογεγραμμένη από την ομοσπονδία.

2.       Συνοπτική κατάσταση όλων των Αθλητών που συμμετέχουν στην ομάδα της με πλήρη ατομικά στοιχεία.

3.       Υπεύθυνη δήλωση του κάθε αθλητή όπου εμφανίζονται τα ατομικά, αθλητικά και υπηρεσιακά του στοιχεία καθώς και ότι ο αθλητής είναι υγιής την οποία και υπογράφει αποκλειστικά ο ίδιος.

4.       Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να καταγραφούν και σε δισκέτα Η/Υ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ