1η Αγωνιστική Β’ κατηγορία

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ B' ΚΑTHΓΟΡΙΑ

ΗμερομηνίαClubsΑποτελέσματαGround
Υπουργείο Γεωργίας
Δήμος Αθηναίων
Δήμος Γαλατσίου
Ο.Δ.Υ.Ε.
Ο.Σ.Υ.Ο.
Π.Ο.Ε. / ΥΠ.ΠΟ.
Δ.Ο.Ε.
Πυροσβεστική
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Π.Ο.Ε. / Δ.Ο.Υ.
Ο.Σ.Υ.Π.Α.
Αποκεντρωμένη – Περιφέρεια
Ο.Λ.Μ.Ε.
Γ.Λ.Κ.
Βουλή Ελλήνων
Π.Ο.Ε / Υ.ΕΘ.Α.
Ο.Α.Ε.Δ.
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Εμπορική Τράπεζα
Εφοριακοί
Ε.Φ.Κ.Α.
Υπουργείο Παιδείας
Επιμελητήρια
Τελωνειακοί