Β Αγωνιστική Ολικό 18-19

Β Αγωνιστική Ολικό 18-19

ΗμερομηνίαClubsΑποτελέσματαGround
Ο.Λ.Μ.Ε.
Εφοριακοί
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Υπουργείο Παιδείας
Υπουργείο Γεωργίας
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Τελωνειακοί
Δήμος Γαλατσίου
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Εμπορική Τράπεζα
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ο.Α.Ε.Δ.
Ο.Δ.Υ.Ε.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Ε.Φ.Κ.Α.
Γ.Λ.Κ.
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Ε.Φ.Κ.Α.
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Εφοριακοί
Υπουργείο Παιδείας
ΚΥΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υπουργείο Γεωργίας
Τελωνειακοί
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΑ
Δήμος Γαλατσίου
Εμπορική Τράπεζα
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Ο.Α.Ε.Δ.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Γ.Λ.Κ.
Ο.Δ.Υ.Ε.
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Υπουργείο Παιδείας
Ε.Φ.Κ.Α.
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Τελωνειακοί
Εφοριακοί
ΑΝΑΒΟΛΗ
Εμπορική Τράπεζα
Υπουργείο Γεωργίας
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Ο.Α.Ε.Δ.
Δήμος Γαλατσίου
Ο.Δ.Υ.Ε.
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Ο.Λ.Μ.Ε.
Γ.Λ.Κ.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Ε.Φ.Κ.Α.
Τελωνειακοί
ΑΝΑΒΟΛΗ
Ο.Λ.Μ.Ε.
Υπουργείο Παιδείας
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Εφοριακοί
Εμπορική Τράπεζα
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Υπουργείο Γεωργίας
Ο.Α.Ε.Δ.
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Δήμος Γαλατσίου
Ο.Δ.Υ.Ε.
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γ.Λ.Κ.
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
ΚΥΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Εμπορική Τράπεζα
Ε.Φ.Κ.Α.
Τελωνειακοί
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Ο.Α.Ε.Δ.
Εφοριακοί
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Ο.Δ.Υ.Ε.
Υπουργείο Γεωργίας
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Δήμος Γαλατσίου
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Υπουργείο Παιδείας
Γ.Λ.Κ.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Ε.Φ.Κ.Α.
Ο.Α.Ε.Δ.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Ο.Λ.Μ.Ε.
Εμπορική Τράπεζα
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Υπουργείο Παιδείας
Τελωνειακοί
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Εφοριακοί
Ο.Δ.Υ.Ε.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΑ
Υπουργείο Γεωργίας
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
ΑΝΑΒΟΛΗ
Γ.Λ.Κ.
Δήμος Γαλατσίου
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ο.Δ.Υ.Ε.
Ε.Φ.Κ.Α.
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Ο.Α.Ε.Δ.
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Εμπορική Τράπεζα
Υπουργείο Παιδείας
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Εφοριακοί
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΑ
Δήμος Γαλατσίου
Υπουργείο Γεωργίας
ΑΝΑΒΟΛΗ
Τελωνειακοί
Γ.Λ.Κ.
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Ε.Φ.Κ.Α.
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Ο.Λ.Μ.Ε.
Ο.Δ.Υ.Ε.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Υπουργείο Παιδείας
Ο.Α.Ε.Δ.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Τελωνειακοί
Εμπορική Τράπεζα
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Εφοριακοί
Δήμος Γαλατσίου
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γ.Λ.Κ.
Υπουργείο Γεωργίας
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Δήμος Γαλατσίου
Ε.Φ.Κ.Α.
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Ο.Δ.Υ.Ε.
Υπουργείο Παιδείας
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ο.Α.Ε.Δ.
Τελωνειακοί
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Υπουργείο Γεωργίας
Εφοριακοί
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Εμπορική Τράπεζα
Γ.Λ.Κ.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΑ
Ε.Φ.Κ.Α.
Υπουργείο Γεωργίας
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Ο.Λ.Μ.Ε.
Δήμος Γαλατσίου
ΚΥΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υπουργείο Παιδείας
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Τελωνειακοί
Ο.Δ.Υ.Ε.
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Εμπορική Τράπεζα
Ο.Α.Ε.Δ.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Γ.Λ.Κ.
Εφοριακοί
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Εφοριακοί
Ε.Φ.Κ.Α.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΑ
Υπουργείο Γεωργίας
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Δήμος Γαλατσίου
Υπουργείο Παιδείας
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Τελωνειακοί
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Ο.Δ.Υ.Ε.