Α Αγωνιστική Ολικό 18-19

Α Αγωνιστική Ολικό 18-19

ΗμερομηνίαClubsΑποτελέσματαGround
Βουλή Ελλήνων
Ο.Σ.Υ.Π.Α.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Δ.Ο.Ε.
Ο.Σ.Υ.Ο.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Πυροσβεστική
Επιμελητήρια
ΑΝΑΒΟΛΗ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Π.Ο.Ε / Υ.ΕΘ.Α.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Π.Ο.Ε. / ΥΠ.ΠΟ.
Π.Ο.Ε. / Δ.Ο.Υ.
ΚΥΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δήμος Αθηναίων
Αποκεντρωμένη – Περιφέρεια
ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ
Δήμος Αθηναίων
Βουλή Ελλήνων
ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ
Ο.Σ.Υ.Π.Α.
Δ.Ο.Ε.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ο.Σ.Υ.Ο.
Πυροσβεστική
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Επιμελητήρια
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Π.Ο.Ε / Υ.ΕΘ.Α.
Π.Ο.Ε. / ΥΠ.ΠΟ.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Αποκεντρωμένη – Περιφέρεια
Π.Ο.Ε. / Δ.Ο.Υ.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Δ.Ο.Ε.
Δήμος Αθηναίων
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Πυροσβεστική
Ο.Σ.Υ.Π.Α.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Ο.Σ.Υ.Ο.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Π.Ο.Ε. / ΥΠ.ΠΟ.
Επιμελητήρια
ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ
Π.Ο.Ε. / Δ.Ο.Υ.
Π.Ο.Ε / Υ.ΕΘ.Α.
ΚΥΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Βουλή Ελλήνων
Αποκεντρωμένη – Περιφέρεια
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΑ
Δήμος Αθηναίων
Πυροσβεστική
ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ
Βουλή Ελλήνων
Δ.Ο.Ε.
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Ο.Σ.Υ.Π.Α.
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Ο.Σ.Υ.Ο.
Π.Ο.Ε. / ΥΠ.ΠΟ.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Επιμελητήρια
Π.Ο.Ε. / Δ.Ο.Υ.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Αποκεντρωμένη – Περιφέρεια
Π.Ο.Ε / Υ.ΕΘ.Α.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Δήμος Αθηναίων
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Πυροσβεστική
Βουλή Ελλήνων
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Π.Ο.Ε. / ΥΠ.ΠΟ.
Ο.Σ.Υ.Π.Α.
ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ
Π.Ο.Ε. / Δ.Ο.Υ.
Ο.Σ.Υ.Ο.
ΚΥΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Π.Ο.Ε / Υ.ΕΘ.Α.
Επιμελητήρια
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Δ.Ο.Ε.
Αποκεντρωμένη – Περιφέρεια
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Δήμος Αθηναίων
Π.Ο.Ε. / ΥΠ.ΠΟ.
ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ
Βουλή Ελλήνων
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Δ.Ο.Ε.
Πυροσβεστική
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ο.Σ.Υ.Π.Α.
Π.Ο.Ε. / Δ.Ο.Υ.
ΚΥΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο.Σ.Υ.Ο.
Π.Ο.Ε / Υ.ΕΘ.Α.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Αποκεντρωμένη – Περιφέρεια
Επιμελητήρια
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Π.Ο.Ε. / Δ.Ο.Υ.
Δήμος Αθηναίων
ΚΥΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Π.Ο.Ε. / ΥΠ.ΠΟ.
Βουλή Ελλήνων
ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Δ.Ο.Ε.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Π.Ο.Ε / Υ.ΕΘ.Α.
Ο.Σ.Υ.Π.Α.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Επιμελητήρια
Ο.Σ.Υ.Ο.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Πυροσβεστική
Αποκεντρωμένη – Περιφέρεια
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Δήμος Αθηναίων
Π.Ο.Ε / Υ.ΕΘ.Α.
ΑΝΑΒΟΛΗ
Βουλή Ελλήνων
Π.Ο.Ε. / Δ.Ο.Υ.
ΚΥΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ.Ο.Ε.
Π.Ο.Ε. / ΥΠ.ΠΟ.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Πυροσβεστική
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΑ
Ο.Σ.Υ.Π.Α.
Επιμελητήρια
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Αποκεντρωμένη – Περιφέρεια
Ο.Σ.Υ.Ο.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Επιμελητήρια
Δήμος Αθηναίων
ΡΕΝΤΗ ΑΡΕΝΑ
Π.Ο.Ε / Υ.ΕΘ.Α.
Βουλή Ελλήνων
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Π.Ο.Ε. / Δ.Ο.Υ.
Δ.Ο.Ε.
ΚΥΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Π.Ο.Ε. / ΥΠ.ΠΟ.
Πυροσβεστική
ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ
Ο.Σ.Υ.Ο.
Ο.Σ.Υ.Π.Α.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Αποκεντρωμένη – Περιφέρεια
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Δήμος Αθηναίων
Ο.Σ.Υ.Ο.
ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ
Βουλή Ελλήνων
Επιμελητήρια
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Δ.Ο.Ε.
Π.Ο.Ε / Υ.ΕΘ.Α.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ
Πυροσβεστική
Π.Ο.Ε. / Δ.Ο.Υ.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.