Κανονισμός Αθλητικού Τομέα

Με κλικ στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό έγγραφο: Κανονισμός Αθλητικού Τομέα Αθλ. Τομέας – Απόσπασμα Πρακτικού ΓΣ ΑΔΕΔΥ 08.06.01 Αθλ. Τομέας – Απόσπασμα Πρακτικού ΕΕ ΑΔΕΔΥ 28.02.00 Κανονισμός Αθλητικού Τομέα 2008 Κανονισμός...