Προς: Ομοσπονδίες Μέλη Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1.11.2013

Στην Αθήνα σήμερα 19  Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.οο συνεδρίασε η Ο.Ε. του Αθλητικού Τομέα  Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στα γραφεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με θέματα Η.Δ.:

1. Διακοπή αγώνα Ταχ. Ταμιευτήριο  –  Ο.ΣΥ.Π.Α.

2. Ορισμός του αγώνα Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.  –  Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.

Παρόντες: Ο Αντιπρόεδρος Μαγκλής Μιχάλης,  οι κ.κ. Μίχας Δημήτρης,  Μωυσίδης Σταύρος, Σιδέρης Βασίλης, ο Α.Δ. κος Νίκος Λαγογιάνης και ο υπεύθυνος διαιτησίας κος Μητροφάνης Γιώργος.

Θέματα:

1. Η Ο.Ε. του Αθλητικού Τομέα σε συνεργασία με τον Α.Δ. κο Νίκο Λαγογιάννη καλεί τους υπευθύνους των ομάδων Ταχ. Ταμιευτήριο κο Νικολόπουλο Γιώργο και  Ο.ΣΥ.Π.Α. κο Δραγώτη Χρήστο να μας ενημερώσουν γραπτώς για τα γεγονότα που συνέβησαν στον παραπάνω αγώνα.

2. Η Ο.Ε. του Αθλητικού Τομέα σε συνεργασία με τον Α.Δ. κο Νίκο Λαγογιάννη προγραμματίζει τον αναβληθέντα αγώνα μεταξύ των ομάδων Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α – Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. να διεξαχθεί την Τετάρτη 27.11.2013. στο Γήπεδο ΚΥΜΗΣ ώρα 15:00. σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1α του Κ.Α.Π. ΕΠΟ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

 Ο Αντιπρόεδρος                ο  Γεν. Γραμματέας

Μαγκλής Μιχάλης           Μίχας Δημήτριος