Προς:

Ομοσπονδίες – Μέλη Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ- ΜΠΑΣΚΕΤ 2016 – 2017  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά τη συνεδρίαση της την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016 και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Αθλητικού Τομέα, αποφάσισε να διοργανώσει πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και Μπάσκετ για τους εργαζόμενους αθλητές του Δημοσίου Τομέα για την περίοδο 2016 – 2017.

Η οικονομική κάλυψη των ομάδων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2016 – 2017 θα γίνεται από τις Ομοσπονδίες – Α/θμια Σωματεία – Ομάδες  που θα καταθέτουν αίτηση συμμετοχής.

Το τίμημα συμμετοχής κάθε ομάδας που θα συμμετέχει στο Πρωτάθλημα  Ποδοσφαίρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ορίζεται στις δύο χιλιάδες εκατό ευρώ (2.100€) αποδιδόμενο σε δύο δόσεις, ήτοι το ποσό των 1.100€ αποδίδεται μαζί με την αίτηση συμμετοχής της κάθε ομάδας υποχρεωτικά (ομάδα που δεν καταβάλει το αρχικό  ποσό των 1.100 € δεν γίνεται δεκτή στο πρωτάθλημα) και τα υπόλοιπα 1.000 € μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017, καλύπτει δε την πλήρη συμμετοχή της κάθε ομάδας στις εκδηλώσεις του Αθλητικού Τομέα.

Το τίμημα συμμετοχής κάθε ομάδας που συμμετέχει στο  Πρωτάθλημα  Μπάσκετ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ορίζεται στα εννιακόσια ευρώ (900€) αποδιδόμενο εφάπαξ και το οποίο καλύπτει την πλήρη συμμετοχή της κάθε ομάδας στις εκδηλώσεις του Αθλητικού Τομέα.

Όσες ομοσπονδίες μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επιθυμούν να συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα  Ποδοσφαίρου και Μπάσκετ του Αθλητικού τομέα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής, καθημερινά, από την Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016 έως και την Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:00, στα γραφεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Οι εκπρόσωποι των ομάδων – ομοσπονδιών που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου για το 2016 -2017, καλούνται σε σύσκεψη στα γραφεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Φιλελλήνων και  Ψύλλα 2), την Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 16:00.

***Σημείωση: Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γεν. Γραμ Αθλητικού Τομέα  Α.Δ.Ε.Δ.Υ  Μίχα Δημήτριο Τηλ. 2131616921 – Κιν. 6972-305307

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Προκήρυξη Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου & Μπάσκετ 2016-2017