Ο.Α.Ε.Δ.


Εκπρόσωποι ομάδας: Δορβίδης Γεώργιος (6974-002005)

                                         Γκλαβάς Γεώργιος (6974-661483)