Δ.Ο.Ε.

Εκπρόσωποι ομάδας: Αγιανίδης Θέμης (6945-595157)

                                        Κοντούδης Κυριάκος (6983-634278)